matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne dwóch liczb. Proszę podać dzielną i dzielnik.
:

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski