matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Planimetria

Planimetria

 1. Definicje
  1. Punkt, prosta, płaszczyzna
  2. Kąty
   1. Kąt wypukły i wklęsły
   2. Kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny i pełny
 2. Trójkąt
  1. Suma kątów w trójkącie
  2. Obwód trójkąta
  3. Pole trójkąta
  4. Wysokość trójkąta
  5. Trójkąt prostokątny
   1. Twierdzenie Pitagorasa
   2. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
  6. Związki pomiędzy bokami i kątami w trójkącie
  7. Przystawanie i podobieństwo trójkątów
  8. Twierdzenie Eulera
 3. Czworokąt
  1. Zależności pomiędzy czworokątami wypukłymi
  2. Kwadrat
   1. Okrąg wpisany i opisany na kwadracie
  3. Prostokąt
   1. Okrąg opisany na prostokącie
  4. Równoległobok
  5. Romb
 4. Okrąg i koło
  1. Promień, średnica, cięciwa, styczna
  2. Długość okręgu i pole koła
  3. Okrąg opisany na czworokącie dowolnym
 5. Wielokąty foremne

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski