matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Planimetria

Planimetria

 1. Definicje
  1. Punkt, prosta, płaszczyzna
  2. Kąty
   1. Kąt wypukły i wklęsły
   2. Kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny i pełny
 2. Trójkąt
  1. Suma kątów w trójkącie
  2. Obwód trójkąta
  3. Pole trójkąta
  4. Wysokość trójkąta
  5. Trójkąt prostokątny
   1. Twierdzenie Pitagorasa
   2. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
  6. Związki pomiędzy bokami i kątami w trójkącie
  7. Przystawanie i podobieństwo trójkątów
  8. Twierdzenie Eulera
 3. Czworokąt
  1. Zależności pomiędzy czworokątami wypukłymi
  2. Kwadrat
   1. Okrąg wpisany i opisany na kwadracie
  3. Prostokąt
   1. Okrąg opisany na prostokącie
  4. Równoległobok
  5. Romb
 4. Okrąg i koło
  1. Promień, średnica, cięciwa, styczna
  2. Długość okręgu i pole koła
  3. Okrąg opisany na czworokącie dowolnym
 5. Wielokąty foremne

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer