matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Podział wyrażeń algebraicznych

W każdym poszczególnym przypadku w wyrażeniu algebraicznym wyróżniamy pewne podstawowe wielkości literowe, w zależności od których przeprowadzamy podział wyrażeń. Natomiast wielkości pomocnicze (pozostałe litery) nazywamy parametrami wyrażenia. Wyrażenie należy do tego lub innego rodzaju w zależności od tego, jakie działania są wykonywane na występujących w nim wielkościach podstawowych. W wyrażeniach całkowitych wymiernych wykonuje się na wielkościach podstawowych jedynie dodawanie, odejmowanie i mnożenie (włączając tu również podnoszenie do potęgi o wykładniku naturalnym). W wyrażeniach ułamkowych wymiernych dochodzi (oprócz wymienionych działań) jeszcze dzielenie przez wyrażenie całkowite wymierne (lub podnoszenie do potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym). W wyrażeniach niewymiernych dołącza się wyciąganie pierwiastka z wyrażeń wymiernych (lub podnoszenie do potęgi o wykładniku ułamkowym). W wyrażeniach wykładniczych występuje podnoszenie do potęgi, której wykładnikiem jest wyrażenie (wymierne lub niewymierne) zawierające wielkości podstawowe, a w wyrażeniach logarytmicznych występuje logarytmowanie wyrażeń (wymiernych lub niewymiernych) zawierających wielkości podstawowe.

Przeważnie stosuje się oznaczenia wielkości podstawowych wyrażeń jako ostatnie litery alfabetu $x$, $y$, $z$, a parametry początkowymi literami $a$, $b$, $c$, ... lun środkowymi literami $m$, $n$, $p$, ..., przy czym środkowe litery przybierają tylko wartości naturalne.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer