matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ciąg nieskończony

Ciąg nieskończony, to ciąg, w którym nie ma wyrazu ostatniego, a więc każdej liczbie naturalnej $n$ odpowiada określony wyraz tego ciągu. Ciągiem nieskończonym jest np. ciąg odwrotności kolejnych liczb naturalnych $1, \frac12, \frac13, \frac14, ...$ zwany ciągiem harmonicznym, ciąg geometryczny nieskończony, ciąg Fibonacciego i inne. Udowodniono, że wszystkie liczby wymierne, a także wszystkie liczby algebraiczne można ustawić w ciągu nieskończonym.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski