matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby całkowite

Zbiór liczb całkowitych to zbiór liczb naturalnych oraz zbiór liczb przeciwnych do nich, a także liczba zero.

Zatem można zapisać, że liczby całkowite są to:

$... -11,-10,-9,-8,-7,−6,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...$

Zbiór liczb całkowitych oznacza się symbolem $\Bbb{Z}$. I tak:

$\Bbb{Z}=\{... -11,-10,-9,-8,-7,−6,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...\}$

Można wyróżnić zbiór liczb całkowitych dodatnich:

$\Bbb{Z}_+=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...\}$

oraz ujemnych:

$\Bbb{Z}_−=\{... -11,-10,-9,-8,-7,−6,−5,−4,−3,−2,−1\}$

Jak łatwo zauważyć, zbiór liczb całkowitych dodatnich, to po prostu zbiór liczb naturalnych.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski