matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby całkowite

Zbiór liczb całkowitych to zbiór liczb naturalnych oraz zbiór liczb przeciwnych do nich, a także liczba zero.

Zatem można zapisać, że liczby całkowite są to:

$... -11,-10,-9,-8,-7,−6,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...$

Zbiór liczb całkowitych oznacza się symbolem $\Bbb{Z}$. I tak:

$\Bbb{Z}=\{... -11,-10,-9,-8,-7,−6,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...\}$

Można wyróżnić zbiór liczb całkowitych dodatnich:

$\Bbb{Z}_+=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...\}$

oraz ujemnych:

$\Bbb{Z}_−=\{... -11,-10,-9,-8,-7,−6,−5,−4,−3,−2,−1\}$

Jak łatwo zauważyć, zbiór liczb całkowitych dodatnich, to po prostu zbiór liczb naturalnych.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein