matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dodawanie liczb zespolonych

Dodawanie dwóch liczb zespolonych określa się wzorem: 
$$z_1+z_2=(a_1+b_1i)+(a_2+b_2i)=(a_1+a_2)+(b_1+b_2)i$$
Aby dodać dwie liczby zespolone do siebie, należy części rzeczywiste tych liczb $a_1$ i $a_2$ dodać do siebie, oraz części urojone tych liczb $b_1$ i $b_2$ dodać do siebie.
W interpretacji geometrycznej dla otrzymania wektora przedstawiającego sumę dwóch liczb zespolonych należy wykonać dodawanie wektorów przedstawiających dane liczby.

Dodawanie liczb zespolonych

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski