matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dodawanie liczb zespolonych

Dodawanie dwóch liczb zespolonych określa się wzorem: 
$$z_1+z_2=(a_1+b_1i)+(a_2+b_2i)=(a_1+a_2)+(b_1+b_2)i$$
Aby dodać dwie liczby zespolone do siebie, należy części rzeczywiste tych liczb $a_1$ i $a_2$ dodać do siebie, oraz części urojone tych liczb $b_1$ i $b_2$ dodać do siebie.
W interpretacji geometrycznej dla otrzymania wektora przedstawiającego sumę dwóch liczb zespolonych należy wykonać dodawanie wektorów przedstawiających dane liczby.

Dodawanie liczb zespolonych

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer