matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Trójkąt

Trójkąt jest to wielokąt o trzech bokach. Jeden z dowolnych boków nazywany jest podstawą trójkąta, natomiast pozostałe dwa ramionami trójkąta.

Podział trójkątów ze względu na rodzaje boków trójkąta:

Trójkąt o wszystkich bokach różnych nazywamy trójkątem różnobocznym.

Trójkąt o wszystkich bokach równych nazywamy trójkątem równobocznym.

Trójkąt o obu ramionach równych nazywamy trójkątem równoramiennym.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski