matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby naturalne

Liczby naturalne to liczby całkowite, dodatnie:

$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ... $

Liczby naturalne są powszechnie używane do liczenia, ustalania kolejności. Pojęcie liczby jest najstarszym znanym człowiekowi pojęciem. Jednak niewiedza czym są liczby nie przeszkadza człowiekowi sprawnie się nimi posługiwać. Liczby naturalne można ustawić w rzędzie po kolei jedna za drugą - utworzą ciąg arytmetyczny, dążący do nieskończoności. Posiadając jedynie liczbę jeden łatwo nam poprzez dodawanie jej do siebie otrzymać dowolną inną liczbę naturalną. Liczb naturalnych jest nieskończenie wiele.
Spór wśród matematyków stanowi liczba zero. Liczba zero czasami jest przyjmowana jako liczba naturalna, a czasami nie. Więc przy rozważaniach, należy z góry określić czy uważamy liczbę zero za naturalną czy nie.
Zbiór liczb naturalnych oznaczamy literą $\Bbb{N}$.

Możemy zatem zapisać:

$\Bbb{N}=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ...\}$

Jeżeli natomiast założymy, że zero także jest liczbą naturalną, to zbiór liczb naturalnych zapiszemy:

$\Bbb{N}=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ...\}$

Zbiór liczb naturalnych możemy również zapisać wykorzystując symbol liczb całkowitych:

$\Bbb{Z}_+=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ...\}$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski