matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby rzeczywiste

Każda liczba jest liczbą rzeczywistą. Więc, zbiorem liczb rzeczywistych są wszystkie liczby - wymierne oraz niewymierne.

Zbiór liczb rzeczywistych oznaczany jest symbolem $\Bbb{R}$.

Liczbami rzeczywistymi są przykładowe liczby:

$$1,\sqrt{3},-7,\frac12,\pi,-\sqrt{13}$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski