matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby rzeczywiste

Każda liczba jest liczbą rzeczywistą. Więc, zbiorem liczb rzeczywistych są wszystkie liczby - wymierne oraz niewymierne.

Zbiór liczb rzeczywistych oznaczany jest symbolem $\Bbb{R}$.

Liczbami rzeczywistymi są przykładowe liczby:

$$1,\sqrt{3},-7,\frac12,\pi,-\sqrt{13}$$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer