matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Rodzaje liczb

Liczby można sklasyfikować w różnych podzbiorach.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski