matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Stereometria

Stereometria

 1. Wielościany
  1. Twierdzenie Eulera o wielościanach
 2. Graniastosłupy
  1. Prostopadłościan
  2. Sześcian
 3. Ostrosłupy
  1. Ostrosłup prawidłowy trójkątny

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski