matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Okrąg opisany na czworokącie dowolnym

Przykładowy okrąg opisany na dowolnym czworokącie możemy narysować:

Okrąg opisany na dowolnym czworokącie

gdzie:
$a$, $b$, $c$, $d$ - długości boków czworokąta,
$\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\delta$ - miary kątów zawartych pomiędzy bokami czworokąta.

Okrąg można opisać na czworokącie jeśli suma kątów przeciwległych jest równa $180^\circ$:

$$\alpha+\gamma = \beta+\delta = 180^\circ$$

Okrąg można opisać na czworokącie jeśli symetralne wszystkich boków czworokąta przecinają się w jednym punkcie.

 

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski