matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dodawanie wielomianów

Dodawanie wielomianów polega na sumowaniu wyrazów podobnych - jednomianów podobnych.

Dla przykładu zsumujmy dwa wielomiany $2x^3+4x^2-7x+\sqrt{3}$ i $-4x^3+8x^2-x-2$:

$(\color{red}{2x^3}\color{blue}{+4x^2}\color{green}{-7x}\color{pink}{+\sqrt{3}})+(\color{red}{-4x^3}\color{blue}{+8x^2}\color{green}{-x}\color{pink}{-2}) = \\
= \color{red}{(2-4)x^3}\color{blue}{+(4+8)x^2}\color{green}{+(-7-1)x}\color{pink}{+(\sqrt{3}-2)} = \\
= \color{red}{-2x^3}\color{blue}{+12x^2}\color{green}{-8x}\color{pink}{-2+\sqrt{3}}$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer