matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczba pi $\pi$

Liczba $\pi$, to liczba wyrażająca stosunek długości okręgu do jego średnicy. Liczba $\pi$ w przybliżeniu jest równa $\pi\approx 3,1415926536...$. Liczba $\pi$ jest liczbą niewymierną i przestępną. Znanych jest wiele interesujących przybliżeń liczby $\pi$, np. $\pi\approx 18(3-2\sqrt{2})$, podane w hinduskim dziale Sulvasutras (co najmniej 500 lat p.n.e), $\pi\approx\sqrt{10}$ (święta księga Jainy, ok 500 lat p.n.e.), wreszcie $\pi\approx 3\sqrt17$ (przybliżenie Archimedesa).

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer