matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dzielenie liczb

Dzielenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych na liczbach. Liczbę którą dzielimy nazywamy dzielną, natomiast liczbę przez którą dzielimy nazywamy dzielnikiem, wynikiem dzielenia jest iloraz. Nie jest możliwe dzielenie liczby przez zero, w związku z tym dzielnik musi być różny od zera. Symbolem dzielenia są znaki: dwukropek ($:$), dwukropek z kreseczką po środku ($\div$), a także używany szczególnie w systemach komputerowych slash - prawy ukośnik ($/$). 

$a:b=c; \space\space\space a\div b=c; \space\space\space a/b=c; \space\space\space\text{gdzie}\space b\neq 0$

Dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia. 

$a:b=c \Leftrightarrow a=b\cdot c; \space\space\space\text{gdzie}\space b\neq 0$

Iloraz dwóch liczb przedstawiany jest także w postaci ułamka zwykłego:

$a:b=\frac{a}{b}; \space\space\space\text{gdzie}\space b\neq 0$

Właściwości dzielenia:

  1. Ilorazem dwóch identycznych liczb jest liczba jeden: $a:a=1$
  2. Liczba dzielona przez jeden pozostaje tą samą liczbą: $a:1=a$
  3. Zero dzielone przez dowolną liczbę pozostaje zerem: $0:a=0$

 

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert