matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Mnożenie wielomianów

Mnożenie wielomianów polega na mnożeniu przez siebie każdego z wyrazów wielomianu pierwszego przez każdy wyraz wielomianu drugiego.

Przykładowo pomnóżmy przez siebie dwa wielomiany $x^2-1$ i $2x^2+3x$:

$(x^2-1)\cdot (2x^2+3x) = \\
= x^2\cdot (2x^2+3x) -1\cdot (2x^2+3x) = \\
= x^2\cdot 2x^2 +x^2\cdot 3x -1\cdot 2x^2 -1\cdot 3x = \\
= 2x^4+3x^3-2x^2-3x$

 

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert