matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Własności funkcji wykładniczej

Własności funkcji wykładniczej o podstawie $a>1$:

Dziedzina: $\Bbb{R}$ - liczby rzeczywiste.
Zbiór wartości: $\Bbb{R}^+$ - liczby rzeczywiste dodatnie.
Monotoniczność: funkcja wykładnicza jest rosnąca.
Różnowartościowość: funkcja wykładnicza jest różnowartościowa.
Miejsca zerowe: funkcja wykładnicza nie posiada miejsc zerowych.
Parzystość: funkcja wykładnicza nie jest parzysta.
Nieparzystość: funkcja wykładnicza nie jest nieparzysta.
Funkcja wykładnicza przyjmuje tylko wartości dodatnie $f(x)>0$ dla $x\in\Bbb{R}$

 

Własności funkcji wykładniczej o podstawie $0<a<1$

Dziedzina: $\Bbb{R}$ - liczby rzeczywiste.
Zbiór wartości: $\Bbb{R}^+$ - liczby rzeczywiste dodatnie.
Monotoniczność: funkcja wykładnicza jest malejąca.
Różnowartościowość: funkcja wykładnicza jest różnowartościowa.
Miejsca zerowe: funkcja wykładnicza nie posiada miejsc zerowych.
Parzystość: funkcja wykładnicza nie jest parzysta.
Nieparzystość: funkcja wykładnicza nie jest nieparzysta.
Funkcja wykładnicza przyjmuje tylko wartości dodatnie $f(x)>0$ dla $x\in\Bbb{R}$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer