matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dodawanie ułamków

Dodawanie ułamków polega na sumowaniu liczników ułamków pod warunkiem, że mianowniki ułamków są takie same. Jeśli mianowniki nie są takie same należy ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika. Natomiast jeśli któryś ze składników dodawania jest liczbą mieszaną, należy w pierwszej kolejności zamienić tą liczbę na ułamek niewłaściwy.

$$\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}$$

Przykłady dla mianowników identycznych:

$\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=\frac{3}{3}=1$

$\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{3}$

$\frac{4}{10}+\frac{2}{10}=\frac{6}{10}$

Przykłady dla mianowników różnych:

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{1\cdot 3}{2\cdot 3}+\frac{1\cdot 2}{3\cdot 2}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3+2}{6}=\frac{5}{6}$

$\frac{2}{5}+\frac{7}{10}=\frac{2\cdot 2}{5\cdot 2}+\frac{7}{10}=\frac{4}{10}+\frac{7}{10}=\frac{4+7}{10}=\frac{11}{10}=1\frac{1}{10}$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski