matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ciąg Eulera

Ciąg Eulera to ciąg o wyrazie ogólnym $a_n=n^2-n+41$. Początkowe 40 wyrazów tego ciągu daje liczby pierwsze, kolejny $a_{41}$ jest już liczbą złożoną.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski