matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ciąg Eulera

Ciąg Eulera to ciąg o wyrazie ogólnym $a_n=n^2-n+41$. Początkowe 40 wyrazów tego ciągu daje liczby pierwsze, kolejny $a_{41}$ jest już liczbą złożoną.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein