matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego jest wynikiem działania wykonanego po podstawieniu do wyrażenia algebraicznego, w miejsce zmiennych określonych wartości liczbowych.

Przykłady:

Zadanie 1: Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego $\color{red}x^3+5\color{red}x^2-6\color{red}x+1$ dla argumentu $x=3$.
Rozwiązanie: Za argument $\color{red}x$ w wyrażeniu podstawiamy liczbę $\color{red}3$, otrzymujemy: $\color{red}3^3+5\cdot \color{red}3^2-6\cdot \color{red}3+1=27+5\cdot 9-18+1=10+45=55$
Odpowiedź: Dla $x=3$ wyrażenie algebraiczne $x^3+5x^2-6x+1$ przyjmuje wartość liczbową równą $55$.

Zadanie 2: Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego $2\sqrt{\color{red}{a}}-3\color{red}{a}^3+1$ dla argumentu $a=\frac{1}{4}$.
Rozwiązanie: Za argument $\color{red}{a}$ w wyrażeniu podstawiamy liczbę $\frac{1}{4}$ i otrzymujemy: $2\sqrt{\color{red}{\frac{1}{4}}}-3(\color{red}{\frac{1}{4}})^3+1 = 2\cdot \frac{1}{2}-3\frac{1}{64}+1=1-\frac{3}{64}+1=2-\frac{3}{64}=1\frac{61}{64}$
Odpowiedź: Dla $a=\frac{1}{4}$ wyrażenie algebraiczne $2\sqrt{a}-3a^3+1$ przyjmuje wartość równą $1\frac{61}{64}$.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski