matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Mnożenie ułamków

Mnożąc ułamki przez siebie, mnożymy licznik przez licznik oraz mianownik przez mianownik. Ogólnie mnożenie ułamków możemy zapisać wzorem:

$$\frac{a}{b}\cdot \frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}$$

Często przy mnożeniu ułamków możliwe jest skrócenie czynników mnożenia na krzyż.

Przykłady:

$\require{cancel} \frac{1}{{\cancel{2}}_1}\cdot \frac{\cancel{2}^1}{3}=\frac{1\cdot 1}{1\cdot 3}=\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}\cdot \frac{2}{5}=\frac{2\cdot 2}{3\cdot 5}=\frac{4}{15}$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein