matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Romb

Romb jest to czworokąt posiadający wszystkie boki równe. Potocznie romb można nazwać "kopniętym kwadratem".

Romb

oznaczenia:
$a$ - długości boków rombu,
$d_1$, $d_2$ - długości przekątnych rombu,
$h$ - długość wysokości rombu,
$\alpha$ - miara kąta zawartego pomiędzy dwoma bokami rombu.

Bok na rysunku, który jest narysowany poziomo, często nazywamy podstawą rombu, w naszym przypadku jest oznaczony literą $a$. Wysokość $h$ opuszczona jest do podstawy $a$ pod kątem prostym $90^\circ$.

Obwód rombu jest to suma długości wszystkich boków, czyli:

$$Obw=4a$$

Pole rombu możemy policzyć korzystając z różnych wzorów:

$$P=ah$$

$$P=a^2\sin\alpha$$

$$P=\frac{1}{2}d_1d_2$$

Przekątne rombu przecinają się zawsze w połowie swojej długości i tworzą kąt prosty. Suma miar sąsiednich kątów wewnętrznych jest równa $180^\circ$. Dodatkowo przekątne dzielą romb na cztery przystające trójkąty prostokątne.

Szczególnym przypadkiem rombu jest kwadrat - posiadający wszystkie kąty między bokami proste.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski