matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Okrąg opisany na prostokącie

Okrąg opisany na prostokącie wygląda następująco:

Promień okręgu opisanego na prostokącie jest równy połowie długości przekątnej prostokąta. Przecięcie się przekątnych prostokąta jest środkiem okręgu opisanego na nim.

$$R=\frac{1}{2}d$$
gdzie:
$d$ - długość przekątnej prostokąta.

Nie ma możliwości wpisania okręgu w prostokąt.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski