matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Okrąg opisany na prostokącie

Okrąg opisany na prostokącie wygląda następująco:

Promień okręgu opisanego na prostokącie jest równy połowie długości przekątnej prostokąta. Przecięcie się przekątnych prostokąta jest środkiem okręgu opisanego na nim.

$$R=\frac{1}{2}d$$
gdzie:
$d$ - długość przekątnej prostokąta.

Nie ma możliwości wpisania okręgu w prostokąt.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein