matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Przystawanie i podobieństwo trójkątów

Trójkąty są przystające do siebie, jeśli:

  1. Trzy boki jednego trójkąta są równe trzem bokom drugiego trójkąta.
  2. Dwa boki jednego trójkąta i kąt zawarty między tymi bokami są odpowiednio równe dwóm bokom i zawartemu między nimi kątowi drugiego trójkąta.
  3. Bok i dwa kąty przy nim leżące są odpowiednio równe jednemu z boków i kątom przy nim leżącym w drugim trójkącie.

Trójkąty są podobne do siebie, jeśli:

  1. Trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta.
  2. Dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty zawarte pomiędzy tymi bokami są sobie równe.
  3. Dwa kąty jednego trójkąta są równe dwóm kątom drugiego trójkąta.

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert