matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Przystawanie i podobieństwo trójkątów

Trójkąty są przystające do siebie, jeśli:

  1. Trzy boki jednego trójkąta są równe trzem bokom drugiego trójkąta.
  2. Dwa boki jednego trójkąta i kąt zawarty między tymi bokami są odpowiednio równe dwóm bokom i zawartemu między nimi kątowi drugiego trójkąta.
  3. Bok i dwa kąty przy nim leżące są odpowiednio równe jednemu z boków i kątom przy nim leżącym w drugim trójkącie.

Trójkąty są podobne do siebie, jeśli:

  1. Trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta.
  2. Dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty zawarte pomiędzy tymi bokami są sobie równe.
  3. Dwa kąty jednego trójkąta są równe dwóm kątom drugiego trójkąta.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer