matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Przystawanie i podobieństwo trójkątów

Trójkąty są przystające do siebie, jeśli:

  1. Trzy boki jednego trójkąta są równe trzem bokom drugiego trójkąta.
  2. Dwa boki jednego trójkąta i kąt zawarty między tymi bokami są odpowiednio równe dwóm bokom i zawartemu między nimi kątowi drugiego trójkąta.
  3. Bok i dwa kąty przy nim leżące są odpowiednio równe jednemu z boków i kątom przy nim leżącym w drugim trójkącie.

Trójkąty są podobne do siebie, jeśli:

  1. Trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta.
  2. Dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty zawarte pomiędzy tymi bokami są sobie równe.
  3. Dwa kąty jednego trójkąta są równe dwóm kątom drugiego trójkąta.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski