matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dodawanie liczb

Dodawanie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych na liczbach. Obiektami dodawanymi nazywamy składniki, natomiast wynikiem dodawania jest suma. Dodawanie oznaczane jest znakiem plusa ($+$).

Właściwości dodawania:

  1. Przemienność dodawania $a+b=b+a$
  2. Łączność dodawania: $a+(b+c)=(a+b)+c$
  3. Liczba zero ($0$) jest składnikiem neutralnym w dodawaniu: $a+0=a$.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein