matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres funkcji wymiernej

Wykresem funkcji wymiernej $y=\frac{a}{x}$, $a\ne0$ jest hiperbola równoramienna, której asymptotami są osie współrzędnych. Funkcja wymierna jest nieciągła w punkcie $x=0$.

Gdy $a>0$ to funkcja maleje od $0$ do $-\infty$ i maleje od $+\infty$ do $0$. Posiada wierzchołki $A(\sqrt{a},\sqrt{a})$ i $B(-\sqrt{a},-\sqrt{a})$.

Wykres funkcji wymiernej malejącej.

Gdy $a < 0$ to funkcja rośnie od $0$ do $+\infty$ i rośnie od $-\infty$ do $0$. Posiada wierzchołki $A'(-\sqrt{|a|},\sqrt{|a|})$ i $B'(\sqrt{|a|},-\sqrt{|a|})$.

Wykres funkcji wymiernej rosnącej.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski