matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby pierwsze

Liczby pierwsze to liczby naturalne większe od jeden, które dzielą się tylko przez jeden i samą siebie. W tabeli zaznaczone zostały liczby pierwsze mniejsze od sto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Zbiór liczb pierwszych w przedziale od 1 do 100 jest następujący:
$x \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$

Liczby bliźniacze to dwie liczby pierwsze, których różnica wynosi dwa.

Liczby bliźniacze w przedziale do 100, są następujące: 

  • 3 i 5,
  • 5 i 7,
  • 11 i 13,
  • 17 i 19,
  • 29 i 31,
  • 41 i 43,
  • 59 i 61,
  • 71 i 73.

 

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer