matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia jest tabelarycznym zestawieniem wyników mnożenia przez siebie dwóch liczb naturalnych.

Tabliczka mnożenia do 100.

$\begin{array}{c|lcr} \color{blue}{\times}&\color{blue}{1}&\color{blue}{2}&\color{blue}{3}&\color{blue}{4}&\color{blue}{5}&\color{blue}{6}&\color{blue}{7}&\color{blue}{8}&\color{blue}{9}&\color{blue}{10} \\ \hline \color{blue}{1}&\color{red}{1}&2&3&4&5&6&7&8&9&10 \\ \color{blue}{2}&2&\color{red}{4}&6&8&10&12&14&16&18&20 \\ \color{blue}{3}&3&6&\color{red}{9}&12&15&18&21&24&27&30 \\ \color{blue}{4}&4&8&12&\color{red}{16}&20&24&28&32&36&40 \\ \color{blue}{5}&5&10&15&20&\color{red}{25}&30&35&40&45&50 \\ \color{blue}{6}&6&12&18&24&30&\color{red}{36}&42&48&54&60 \\ \color{blue}{7}&7&14&21&28&35&42&\color{red}{49}&56&63&70 \\ \color{blue}{8}&8&16&24&32&40&48&56&\color{red}{64}&72&80 \\ \color{blue}{9}&9&18&27&36&45&54&63&72&\color{red}{81}&90 \\ \color{blue}{10}&10&20&30&40&50&60&70&80&90&\color{red}{100} \end{array}$

Nauka Tabliczki Mnożenia

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein