matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia są to reguły rachunkowe pozwalające uprościć obliczenia na liczbach, wielomianach i elementach, dla których obowiązują prawa przemienności, a także łączności dodawania i mnożenia, oraz rozdzielności mnożenia względem dodawania.

Do wzorów skróconego mnożenia zaliczamy między innymi wzory na:
 

różnica kwadratów $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$
różnica sześcianów $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
suma sześcianów $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
kwadrat sumy $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
kwadrat różnicy $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
sześcian sumy $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
sześcian różnicy $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

 

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski