matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Działania na potęgach

Dla każdej liczby rzeczywistej $a,b\in\Bbb{R}$, oraz liczb naturalnych dodatnich $n,m\in\Bbb{N}_{+}$ prawdziwe są następujące wzory:

$a^{m+n}=a^m\cdot a^n \\
a^{m-n}=a^m:a^{n}=\frac{a^m}{a^n} \space\space\text{dla}\space a\neq 0; m>n \\
(a^m)^n=a^{m\cdot n} \\
a^n\cdot b^n=(ab)^n \\
a^n:b^n=(a:b)^n=\left(\frac{a}{b}\right)^n \space\space\text{dla}\space b\neq 0;$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert