matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby przeciwne

Liczby przeciwne, to dwie takie liczby, których suma wynosi zero.

Ogólnie mówiąc jedna liczba jest do drugiej przeciwna, jeśli ma taką samą wartość, lecz przeciwny znak.

Przykłady liczb przeciwnych:

Liczba $1$ jest przeciwna do $-1$, gdyż $1+(-1)=0$

Liczba $\frac12$ jest przeciwna do $-\frac12$, gdyż $\frac12+(-\frac12)=0$

Liczba $\sqrt{3}$ jest przeciwna do $-\sqrt{3}$, gdyż $\sqrt{3}+(-\sqrt{3})=0$

Liczba $-\pi$ jest przeciwna do $\pi$, gdyż $-\pi+\pi=0$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein