matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby przeciwne

Liczby przeciwne, to dwie takie liczby, których suma wynosi zero.

Ogólnie mówiąc jedna liczba jest do drugiej przeciwna, jeśli ma taką samą wartość, lecz przeciwny znak.

Przykłady liczb przeciwnych:

Liczba $1$ jest przeciwna do $-1$, gdyż $1+(-1)=0$

Liczba $\frac12$ jest przeciwna do $-\frac12$, gdyż $\frac12+(-\frac12)=0$

Liczba $\sqrt{3}$ jest przeciwna do $-\sqrt{3}$, gdyż $\sqrt{3}+(-\sqrt{3})=0$

Liczba $-\pi$ jest przeciwna do $\pi$, gdyż $-\pi+\pi=0$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer