matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej są to miejsca przecięcia się wykresu funkcji kwadratowej, czyli paraboli z osią X. Aby obliczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej należy napierw określić ile miejsc zerowych posiada dana funkcja kwadratowa. W tym celu należy obliczyć $\Delta$, czyli wyróżnik kwadratowy, z następującego wzoru:

$$\Delta=b^2-4ac$$

Jeśli $\Delta > 0$ funkcja kwadratowa posiada dwa miejsca zerowe, obliczane ze wzorów:

$$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Jeśli $\Delta = 0$ funkcja kwadratowa posiada jedno - podwójne miejsce zerowe, obliczane ze wzoru:

$$x_{1,2}=\frac{-b}{2a}$$

Jeśli $\Delta < 0$ funkcja kwadratowa nie posiada miejsc zerowych.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein