matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Skracanie ułamków

Skracanie ułamków polega na podzieleniu licznika i mianownika danego ułamka przez wspólny dzielnik licznika i mianownika. Często pod koniec obliczania wszelakich równań otrzymujemy ułamki gdzie licznik i mianownik tego ułamka posiada wspólny dzielnik, w takim przypadku należy skrócić taki ułamek, pozostawiając w rozwiązaniu ułamek nieskracalny.

Przykładowo skróćmy następujące ułamki:

$\frac{3}{6}=\frac{1\cdot \color{red}{3}}{2\cdot \color{red}{3}}=\frac{1}{2}$ wspólny dzielnik liczb 3 i 6 to liczba 3

$\frac{8}{12}=\frac{2\cdot \color{red}{4}}{3\cdot \color{red}{4}}=\frac{2}{3}$ wspólny dzielnik liczb 8 i 12 to liczba 4

$\frac{10}{16}=\frac{5\cdot \color{red}{2}}{8\cdot \color{red}{2}}=\frac{5}{8}$ wspólny dzielnik liczb 10 i 16 to liczba 2

$\frac{200}{600}=\frac{1\cdot \color{red}{200}}{3\cdot \color{red}{200}}=\frac{1}{3}$ wspólny dzielnik liczb 200 i 600 to liczba 200
 

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer