matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Pappus

Pappus pochodził z Aleksandrii. Nie wiemy dokładnie kiedy żył; wedle jednych historyków - w III w., wedle innych - w IV stuleciu.

Najważniejsze dzieło Pappusa Mathematike Synagoge - Zbiór matematyczny, tworząc zbiór wykładów z różnych dziedzin matematyki, zachowane fragmentarycznie - jest jednym z najbogatszych źródeł poznania historycznego rozwoju matematyki greckiej. Autorowi zawdzięczamy to wszystko prawie, co wiemy o uczonych, których prace zaginęły w ciągu wieków. Bez Pappusa nie znalibyśmy nawet nazwisk tych, którzy swą działalnością budowali nowe drogi wiedzy. Jest to ostatnie wielkie dzieło historyczne przekazane nam przez starożytną Grecję. Żałować należy, że nie jest ono dotychczas w całości na żaden język nowożytny przetłumaczone.

Pappus był pierwszym uczonym, który zwrócił uwagę na "matematyczny geniusz" pszczół, dzięki któremu, powodowane przedziwnym instynktem, budują swe komórki woskowe zużywając minimum materiału na daną powierzchnię. W rozważaniach swych opiera się Pappus na twierdzeniu, że przy równej powierzchni sześciokąt foremny ma najmniejszy obwód ze wszystkich wielokątów, którymi można pokryć płaszczyznę.

Bardzo ważne są badania Pappusa odnoszące się do własności i brył obrotowych oraz wielościanów foremnych. Zajmował się też zadaniami konstrukcyjnymi.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer