matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ptolemeusz

Ptolemeusz z Aleksandrii, astronom grecki, żył - wedle wzmianek historyków greckich i arabskich - w II w. Największe jego dzieło Megale syntaxis - Wielki zbiór zwali Grecy Megiste syntaxis - Największy zbiór. Nazwa ta w języku arabskim przez dodanie rodzajnika "Al" zmieniła się na "Al-Megisti", wreszcie ,"Al-magest" - i pod tym mianem znane było to klasyczne dzieło starożytności przez całe średniowiecze.

W Almageście, złożonym z 13 ksiąg, zawierają się zdobycze naukowe Greków z dziedziny astronomii oraz związane z tymi rozważaniami problemy trygonometrii sferycznej. Według systemu Ptolemeusza Ziemia jest nieruchomym ośrodkiem ruchu; naokoło niej odbywają swoje biegi ciała niebieskie.

System geocentryczny Ptolemeusza przetrwał aż do czasów Kopernika, Almagest zaś był przez 1400 lat jedynym właściwie źródłem, z którego czerpano wiedzę astronomiczną.

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert