matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby wymierne

Liczby wymierne to takie liczby, które można zapisać w postaci ułamka zwykłego, więc w postaci:

$\frac{l}{m}$

gdzie $l$ oraz $m$ to liczby całkowite, oraz $m\neq0$.

Zbiór liczb wymiernych oznaczamy symbolem $\Bbb{Q}$.

Formalnie zbiór liczb wymiernych można zapisać w taki sposób:

$\Bbb{Q}=\left\{\frac{p}{q}:p,q\in \Bbb{Z}\land q\neq0\right\}$

Ponieważ każdą liczbę całkowitą można zapisać w postaci ułamka zwykłego, więc każda liczba całkowita jest jednocześnie liczbą wymierną.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer