matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby wymierne

Liczby wymierne to takie liczby, które można zapisać w postaci ułamka zwykłego, więc w postaci:

$\frac{l}{m}$

gdzie $l$ oraz $m$ to liczby całkowite, oraz $m\neq0$.

Zbiór liczb wymiernych oznaczamy symbolem $\Bbb{Q}$.

Formalnie zbiór liczb wymiernych można zapisać w taki sposób:

$\Bbb{Q}=\left\{\frac{p}{q}:p,q\in \Bbb{Z}\land q\neq0\right\}$

Ponieważ każdą liczbę całkowitą można zapisać w postaci ułamka zwykłego, więc każda liczba całkowita jest jednocześnie liczbą wymierną.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski