matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Neper

Neper (John Napier of Merchiston), matematyk szkocki urodzony w Merchiston, niedaleko Edynburga w roku 1550. O życiu jego zachowało się mało szczegółów. Po ukończeniu studiów miał wiele podróżować, następnie osiadł w rodzinnym majątku poświęcając się pracy naukowej. Tu zmarł w roku 1617.

Ponieważ nie znamy dokładnie przebiegu studiów naukowych Nepera, nie możemy podać, do jakiego okresu jego życia odnieść należy początek jego badań naukowych. Nie wiemy również, kiedy powstała myśl stworzenia nowych sposobów ułatwiających rachunek. Do pracy w tym kierunku skłoniła Nepera jak sam oświadcza - chęć ułatwienia ludziom żmudnych rachunków towarzyszących działaniom arytmetycznym. Pierwszym wynalazkiem realizującym ten cel były tzw. "laseczki Nepera", które cieszyły się wielką popularnością. Szczegóły odnoszące się do tego wynalazku znajdują się w dziełku: Rabdologiae seu Numerationis per Virgulas libri duo - "Rabdologii, czyli rachunku za pomocą laseczek ksiąg dwoje". Za pomocą odpowiedniego ustawiania dziesięciu przesuwalnych sztabek opatrzonych liczbami wykonywa się rachunki.

Tego prostego urządzenia, wystarczającego do rachunków praktycznych, nie można było używać do obliczeń astronomicznych. Dlatego Neper zwrócił swe usiłowania w kierunku znalezienia potężniejszego środka pomocniczego. Wynikiem tej pracy było opublikowanie w roku 1614 dziełka: Descriptio mirifici logarithmorum canonis - "Opis cudownego kanonu logarytmów". Niewielkie to dziełko o 57 stronicach objaśniającego tekstu i 90 tablicach otwiera nową epokę w historii matematyki. Autor podaje wiele zastosowań rachunku logarytmami, wykazując w ten sposób ważność tego odkrycia. Młodsi uczeni przyjęli je entuzjastycznie, zwłaszcza Kepler, który rozumiejąc doniosłość tego wynalazku dla celów astronomicznych torował mu drogę swymi dziełami.

 

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein