matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

Okrąg można wpisać jak i opisać na kwadracie.

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

Długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat jest równa połowie długości boku kwadratu:

$$r=\frac{1}{2}a$$

Długość promienia okręgu opisanego na kwadracie jest równa połowie długości przekątnej kwadratu, czyli:

$$R=\frac{1}{2}d$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski