matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Równość liczb zespolonych

Równość dwóch liczb zespolonych definiuje się w sposób następujący: dwie liczby zespolone są równe, jeśli ich części rzeczywiste są równe i ich części urojone są równe. W interpretacji geometrycznej dwie liczby zespolone są równe, jeśli odpowiadające im punkty mają równe odcięte i równe rzędne. W przypadku przeciwnym liczby są nierówne. Pojęcie "większa liczba" i "mniejsza liczba" w dziedzinie liczb zespolonych nie istnieje.

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert