matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Postać algebraiczna liczby zespolonej

Postać algebraiczna liczby zespolonej, także zwana jako postać ogólna liczby zespolonej, zapisywana jest jako suma części rzeczywistej $a$ i części urojonej $bi$ liczby zespolonej:
$$z=a+bi$$
gdzie:
$a, b$ mogą przybierać dowolne wartości rzeczywiste.

Jeśli $b=0$, wtedy $z=a$ - liczba rzeczywista - szczególny przypadek liczby zespolonej, nie posiadająca części urojonej.
Jeśli $a=0$, wtedy $z=bi$ - liczba urojona - szczególny przypadek liczby zespolonej, nie posiadająca części rzeczywistej.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski