matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Postać algebraiczna liczby zespolonej

Postać algebraiczna liczby zespolonej, także zwana jako postać ogólna liczby zespolonej, zapisywana jest jako suma części rzeczywistej $a$ i części urojonej $bi$ liczby zespolonej:
$$z=a+bi$$
gdzie:
$a, b$ mogą przybierać dowolne wartości rzeczywiste.

Jeśli $b=0$, wtedy $z=a$ - liczba rzeczywista - szczególny przypadek liczby zespolonej, nie posiadająca części urojonej.
Jeśli $a=0$, wtedy $z=bi$ - liczba urojona - szczególny przypadek liczby zespolonej, nie posiadająca części rzeczywistej.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer