matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby Fermata

Liczby Fermata, to liczby postaci $F_n=2^{2^n}+1$, dla $n=1, 2, 3, 4, ...$

Fermat przypuszczał, że każda liczba z liczb tej postaci jest liczbą pierwszą, okazało się jednak, że liczba $F_5=4 294 967 297=641\cdot 6 700 417$ nie jest liczbą pierwszą.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski