matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zbiór wartości funkcji

Zbiór wartości funkcji to zbiór wszystkich liczb jakie może przyjmować funkcja dla wszystkich swoich argumentów.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer