matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zbiór wartości funkcji

Zbiór wartości funkcji to zbiór wszystkich liczb jakie może przyjmować funkcja dla wszystkich swoich argumentów.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski