matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Rozszerzanie ułamków

Rozszerzanie ułamków to operacja na ułamkach przeciwna do skracania. Przydatna przede wszystkim przy dodawaniu lub odejmowaniu ułamków o różnych podstawach - mianownikach.

Dla przykładu rozszerzmy następujące ułamki:

Rozszerzanie ułamków do mianownika równego 12:

$\frac{1}{2}=\frac{1\cdot \color{red}{6}}{2\cdot \color{red}{6}}=\frac{6}{12}$

$\frac{1}{3}=\frac{1\cdot \color{red}{4}}{3\cdot \color{red}{4}}=\frac{4}{12}$

$\frac{5}{6}=\frac{5\cdot \color{red}{2}}{6\cdot \color{red}{2}}=\frac{10}{12}$

Rozszerzanie ułamków do mianownika równego 20:

$\frac{1}{2}=\frac{1\cdot \color{red}{10}}{2\cdot \color{red}{10}}=\frac{10}{20}$

$\frac{1}{4}=\frac{1\cdot \color{red}{5}}{4\cdot \color{red}{5}}=\frac{5}{20}$

$\frac{7}{10}=\frac{7\cdot \color{red}{2}}{10\cdot \color{red}{2}}=\frac{17}{20}$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski