matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ciąg rosnący

Ciąg rosnący, to ciąg liczbowy o tej własności, że każdy wyraz następny jest większy od poprzedniego, tzn. $a_{n+1}\gt a_n$ dla każdego n.

Przykładem ciągu rosnącego jest ciąg o wyrazie ogólnym $a_n=n^2$, gdyż kolejne wyrazy są następujące $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ...$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer