matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Przedstawianie funkcji

Funkcję można przedstawić na kilka sposobów.

1. Graf.

W miarę proste funkcje można przedstawić za pomocą rysunku - tak zwany graf. Graf w tym przypadku składa się z dwóch zbiorów.W pierwszym zbiorze znajdują się argumenty funkcji $x$, natomiast w drugim zbiorze wartość funkcji $y$. Poprowadzone strzałki z jednego zbioru do drugiego przedstawiają działanie funkcji - przyporządkowanie każdemu argumentowi dokładnie jednej wartości funkcji.

2. Tabela.

Tworzymy dwuwierszową tabelę, gdzie w górnym rzędzie wpisujemy argumenty funkcji, natomiast w dolnym rzędzie wartości funkcji. Tabele przede wszystkim wykorzystuje się do tworzenia wykresów funkcji.

3. Wykres.

Wykres funkcji tworzymy w układzie współrzędnych. Do narysowania mniej oczywistych funkcji należy sporządzić tabelę, a następnie współrzędne nanieść na układ współrzędnych. Przez naniesione punkty przeprowadzić wykres funkcji.

4. Wzór.

Wzór funkcji jest to najlepszy sposób prezentowania funkcji. Mając podany wzór funkcji z łatwością sporządzić tabelę, na podstawie której narysujemy wykres funkcji. Na podstawie wzoru funkcji jesteśmy w stanie określić właściwości funkcji. Wzór funkcji rozpoczynamy pisząc $y=...$ lub $f(x)=...$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski