matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Równanie liniowe

Równanie liniowe ma postać:

$$ax+b=0$$

przy czym współczynnik $a\neq 0$.

Równanie liniowe może mieć jedno rozwiązanie:
$$x_0=-\frac{b}{a}$$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein