matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Równanie liniowe

Równanie liniowe ma postać:

$$ax+b=0$$

przy czym współczynnik $a\neq 0$.

Równanie liniowe może mieć jedno rozwiązanie:
$$x_0=-\frac{b}{a}$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski