matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Równanie liniowe

Równanie liniowe ma postać:

$$ax+b=0$$

przy czym współczynnik $a\neq 0$.

Równanie liniowe może mieć jedno rozwiązanie:
$$x_0=-\frac{b}{a}$$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert