matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja homograficzna

Funkcja homograficzna, to taka funkcja, która jest ilorazem dwóch wielomianów pierwszego stopnia.

$y=\frac{a_1x+b_1}{a_2x+b_2}$, gdzie $a_2\ne0$.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski