matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja homograficzna

Funkcja homograficzna, to taka funkcja, która jest ilorazem dwóch wielomianów pierwszego stopnia.

$y=\frac{a_1x+b_1}{a_2x+b_2}$, gdzie $a_2\ne0$.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein