matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Funkcje

Funkcje

 1. Definicja funkcji
  1. Przedstawianie funkcji
  2. Dziedzina funkcji
  3. Miejsce zerowe funkcji
  4. Zbiór wartości funkcji
  5. Monotoniczność funkcji
 2. Funkcja liniowa
  1. Wykres funkcji liniowej
  2. Miejsca zerowe funkcji liniowej
  3. Monotoniczność funkcji liniowej
 3. Funkcja kwadratowa
  1. Wykres funkcji kwadratowej
  2. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej
  3. Postać ogólna funkcji kwadratowej
  4. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej
  5. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej
  6. Wzory Viete'a
  7. Ekstremum i monotoniczność funkcji kwadratowej
  8. Oś symetrii paraboli
 4. Funkcja wykładnicza

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein