matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wysokość trójkąta

Wysokość trójkąta jest to odcinek prostopadły do danego boku trójkąta łączący bok trójkąta z przeciwległym wierzchołkiem. Wysokość przeważnie oznaczamy literką $h$.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski