matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wysokość trójkąta

Wysokość trójkąta jest to odcinek prostopadły do danego boku trójkąta łączący bok trójkąta z przeciwległym wierzchołkiem. Wysokość przeważnie oznaczamy literką $h$.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein