matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków sprowadza się do mnożenia ułamka pierwszego przez odwrotność ułamka drugiego. Ogólny wzór na dzielenie ułamków jest następujący:

$$\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{a\cdot d}{b\cdot c}$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski